Sứ mệnh

Xây Dựng Giá Trị Xanh Môi Trường

– Nước: Tối ưu hóa quy trình xử lý nước thải, tái tuần hoàn nguồn nước.
– Đất: Tái sử dụng chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu thân thiện môi trường.
– Không khí: Kiểm soát mùi hôi, hạn chế hình thành khí thải nhà kính.

Sản phẩm của chúng tôi

Hệ vi sinh an toàn từ sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Click vào sản phẩm để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Bài viết

BioFix Fresh App

Tải ứng dụng của BioFix Fresh
Xem thông tin sản phẩm, khuyến mại.
Hỗ trợ khách hàng.
(Quét mã hoặc nhấn vào hình)

08

năm thành lập

10

nhà phân phối
trong và ngoài nước

150+

khách hàng
B2B