Chỉ số SVI là gì?

SVI (viết tắt của Sludge Volume Index) là chỉ số thể tích bùn thường được dùng để đo đặc tính của của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn hoạt tính (đơn vị tính là milliliters/gram). Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào chỉ số SVI mà ta có thể chuẩn đoán được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí.

Cách tính chỉ số SVI:

Trong đó: 

MLSS: nồng độ bùn hoạt tính trong dung dịch, thông thường bùn hoạt tính trong các nhà máy xử lý nước thải thường dao động từ 50 đến 150.

Ứng dụng của chỉ số SVI:

Sau khi có được chỉ số SVI, dựa vào giá trị SVI mà ta có thể “chuẩn đoán bệnh” của bùn bể hiếu khí:

  • SVI < 50 mL/g: potential pinfloc (tiềm ẩn có bông bùn cám).
  • 50 < SVI < 100 mL/g: tốt nhất.
  • 100 < SVI < 150 mL/g: Filament growth (phát triển của vi khuẩn dạng sợi).
  • 150 < SVI < 200 mL/g: Bulking at high flows (bùn nhiều với lưu lượng dòng chảy cao).
  •  200 < SVI < 300 mL/g: Bulking (bùn khó lắng).
  • SVI > 300 mL/g: Severe bulking (bùn dày đặc).

Như vậy: SVI nằm trong khoảng từ 100 đến 200 ml/g là tốt nhất.
Lưu ý: Bùn có SVI càng nhỏ thì lắng càng nhanh và càng đặc.

Sau khi biết được “bệnh” của bùn thì với từng trường hợp riêng lẻ sẽ có cách xử lý phù hợp.


BIOFIX VIỆT NAM

Hotline: 1900 988 949

Email: info@biofix.com.vn

Address: Số 50 đường 15B, khu phố 6, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TPHCM