indx-img-bn-002

TÁI TẠO NGUỒN NĂNG LƯỢNG
TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

img-sz-0005

Chuyển đổi năng lượng xanh

Xử lý nước thải thu hồi năng lượng, tái sử dụng nước và bùn sinh học đang là những phương pháp tích hợp được ứng dụng tại các doanh nghiệp. Nhằm giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên đồng thời hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường, hướng đến sự tuần hoàn trong sản xuất. Góp phần giải quyết những thách mà môi trường đang ghánh chịu.

BỘ GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Hãy chọn lĩnh vực phù hợp

BAC IND-1004

BAC AD-1005

BAC AM-1006

BAC LIQUID-1008

BAC OC-1101

Xử lý nước thải công nghiệp

BAC OC-1101

BAC CS-1401

BAC SA-1007

Quản lý chất thải rắn

BAC UB-1003

BAC AD-1005

BAC AM-1006

BAC LIQUID-1008

BAC OC-1101

Xử lý nước thải sinh hoạt