indx-img-bn-009

GIẢI PHÁP
XỬ LÝ CÁU CẶN & ĂN MÒN

img-745610

Nguyên nhân hình thành cáu cặn

Cáu cặn chính là muối cacbonat (CaCO3, MgCO3) được hình thành trong phản ứng Ca2+, Mg2+ với CO32- hoặc do các icon Fe3+ trong nước kết tủa thành. Theo thời gian các muối và sắt này bám vào bề mặt thiết bị làm hạn chế lưu lượng dòng chảy, giảm khả năng trao nhiệt, và ăn mòn các bề mặt thiết bị.

BỘ GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Hãy chọn lĩnh vực phù hợp

BIO DCD-1601

Xử lý nước thải công nghiệp