MỠ

Bạn gặp vấn đề với

EnoFix Grease Bosster

Đánh bay dầu mỡ gây tắc nghẽn đường ống

Xử lý nhanh chóng

& hiệu quả

Thông tin

Vi sinh xử lý mỡ Grease Booster

Giải pháp 1 giờ cho vấn đề về mỡ.
Dung dịch oxy hóa sinh học có
độ tập trung cao, ổn định hấp thụ
hydrocarbon từ các trạm nâng,
đường thoát nước và bẫy dầu mỡ.

Enofix grease booster

Thông tin

Vi sinh xử lý mỡ Grease Booster

Giải pháp 1 giờ cho vấn đề về mỡ. Dung dịch oxy hóa sinh học có
độ tập trung cao, ổn định hấp thụ hydrocarbon từ các trạm nâng,
đường thoát nước và bẫy dầu mỡ.

Enofix grease booster