Khử mùi nhà vệ sinh

Sản phẩm

Thiết kế

chống văng nước

Hương thơm

đa dạng

Thông tin

Sản phẩm chuyên dùng cho bồn tiểu,
bồn cầu.
Giúp khử mùi và tạo hương thơm
lâu dài. Thiết kế đa dạng, tính năng
vượt trội so với các dòng sản phẩm
khác trên thị trường.

Rita Toilet Bowl Clip

Rita Block Screen

Rita Wave 3.0

Rita Wave 2.0

Rita Classic Screen

Rita Shield Protector

Rita Magic Screen

Rita Tag Air Freshener (01)

Rita Tag Air Freshener (02)

Thông tin

Sản phẩm chuyên dùng cho bồn tiểu, bồn cầu. Giúp khử mùi và tạo
hương thơm lâu dài. Thiết kế đa dạng, tính năng vượt trội so với các dòng
sản phẩm khác trên thị trường.

Rita Toilet Bowl Clip

Rita Block Screen

Rita Wave 3.0

Rita Wave 2.0

Rita Classic Screen

Rita Shield Protector

Rita Magic Screen

Rita Tag Air
Freshener (01)

Rita Tag Air
Freshener (02)