Bộ lọc không khí

Dùng cho máy lạnh

Tạo hương thơm

Lâu dài & dễ chịu